Za prijavo v sistem morate pridobiti spletno digitalno potrdilo (digitalni certifikat), ki ga je overila ena od certifikatnih agencij: SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC NLB, POSTAR-CA, HALCOM-CA (fizične osebe).

Certifikatna agencija (CA) je ustanova, ki izdaja digitalna potrdila. Ob tem jamči, da določeno digitalno potrdilo pripada osebi, kateri ga je izdala. Vodi listo preklicanih digitalnih potrdil in skrbi za njeno objavo. Za preverjanje veljavnosti izdanih digitalnih potrdil objavi certifikatna agencija svoj javni ključ. V Sloveniji imamo več certifikatnih agencij, ki izdajajo kvalificirana digitalna potrdila za državljane ter za pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti.

Več o digitalnem potrdilu si lahko preberete npr. na straneh certifikatne agencije SIGEN-CA. Njihovo spletno potrdilo lahko občani pridobijo brezplačno na najbližji Upravni enoti.